W dniu 14 maja 2015 r. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie podpisał umowę na remont obiektu sali konferencyjnej.

Remont przyczyni się nie tylko do stworzenia nowoczesnej bazy dydaktycznej na potrzeby kształcenia zawodowego, ale również umożliwi dostosowanie kształcenia do najwyższych standardów i potrzeb jednostek organizacyjnych PSP. Wdrożenie projektu umożliwi kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry średniego szczebla dowodzenia, która będzie posiadała umiejętność posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami i technologiami stosowanymi w pożarnictwie. Jest to niezwykle istotne we wszelkiego typu akcjach ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowania, rozpoznawania i zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.
Projekt jest realizowany w ramach Projektu z MRPO:
Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Szkola Aspirantow Panstwowej Strazy

 

 

DSCN3920

 

DSCN3923

 

DSCN3926

 

DSCN3927

010203

Opracowanie: mł. bryg. W. Dela

Foto: st. kpt. J. Chorobik