W piątek 29 maja br. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbył się wykład, przeprowadzony przez nadbryg. Janusza Skulicha  - Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Tematem wykładu był „Współczesny wymiar bezpieczeństwa”. Prelegent chętnie i otwarcie dzielił się swą wiedzą, a także - co szczególnie cenne dla słuchaczy- bogatym doświadczeniem, zdobytym m.in. jako Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Punktem wyjściowym wykładu było zagadnienie sytuacji kryzysowej oraz zarządzania kryzysowego. Druga część wykładu została oparta o analizę faktycznej katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich z 2006 r.

Nadbryg. Janusz Skulich przedstawił krótko rolę i specyfikę działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Prelegent mówił także m.in. o tym z jakimi na co dzień zagrożeniami zmagają się służby ratownicze w tym Państwowa Straż Pożarna oraz o zagrożeniach, które wymagają współpracy i koordynacji wielu służb. Niektóre ze zdarzeń mają przewidywalny, ustalony schemat działania, ale prawdziwym wyzwaniem są sytuacje nagłe, które wymagają realizacji zadań i zarządzania niezaplanowanego i nieprzewidzianego. Jako podsumowanie pierwszej części wykładu, prelegent omówił najważniejsze czynniki zarządzania kryzysem, w tym elementy takie jak: przygotowanie, reagowanie i odbudowa, z wnioskiem iż domeną PSP jest właśnie element reagowania.

Cennym elementem wykładu były ciekawe przykłady realnych sytuacji kryzysowych, w tym szczegółowe omówienie katastrofy z 2006 r. z głęboką analizą tego dramatycznego wydarzenia. W działaniach ratowniczych z tej katastrofy brali udział m.in. kadeci ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Nadbryg. Janusz Skulich podkreślał jak wiele jest elementów organizacji akcji ratowniczej w obliczu niespodziewanego i niemożliwego do wcześniejszego zaplanowania zdarzenia, o tak ogromnym rozmiarze i skali, w tej akcji bowiem samych funkcjonariuszy PSP brało udział ok. 1000 osób. Prelegent podkreślał, iż odpowiednia struktura zarządzania niespodziewanym przedsięwzięciem jest podstawą jego kierowania i że konieczne jest przewidywanie tego, jak dana akcja będzie się rozwijać oraz z jakimi jeszcze wyzwaniami trzeba będzie się zmierzyć w zarządzaniu kryzysem. Zdaniem nadbryg. Janusza Skulicha, podczas akcji ratowniczej w obliczu kryzysu obok odpowiedniej struktury zarządzania sytuacją jest szereg innych istotnych elementów m.in. takich jak łączność, zaopatrzenie logistyczne, czy też pomoc psychologiczna. Jako podsumowanie wykładu prelegent wspomniał jak wiele jest do zrobienia przez decydentów, w ramach niewątpliwie koniecznej budowy zintegrowanych systemów ratowniczych.

DSCN4051

 

DSCN4053

 

DSCN4080

 

Opracował: Jolanta Palczewska, Wydział Organizacyjny,

Zdjęcia: kdt M.Karcz