W dniu 13 maja 2015 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Generał Brygadier Wiesław Leśniakiewicz wraz z zastępcami nadbrygadierem Markiem Kowalskim i nadbrygadierem Piotrem Kwiatkowskim wręczyli generałowi brygadierowi w stanie spoczynku Feliksowi Deli dyplom i Złoty Medal Honorowy kapituły Józefa Tuliszkowskiego.

 

 

Generał Feliks Dela jako były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej został uhonorowany ww. medalem za wybitne zasługi dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, za wyjątkowy wkład w powstanie i rozwój ksrg oraz upowszechnianie znaczenia polskiego pożarnictwa na arenie międzynarodowej.

W skromnej uroczystości wzięli także udział przyjaciele, Generał Brygadier w stanie spoczynku Teofil Jankowski – były Komendant Główny PSP oraz st. bryg. Jan Kielin.    

 

DSC 0669

 

 

DSC 0670

 

 

DSC 0671

 

 

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik K-ta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

Foto: mł. bryg. W. Dela