W dniach 18-29 maja 2015 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zostały przeprowadzone dwa ”Szkolenia z zakresu ratownictwa na wodach szybko płynących”.

Celem szkoleń było przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia związanego z wodami szybko płynącymi, szczególnie w warunkach: rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody, płynącej wody powodziowej oraz w warunkach powodzi błyskawicznej.

W szkoleniach wzięło udział łącznie 39 strażaków z województw: małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego. 

DSCF1017

 

DSCF1035

 

DSCF1098

 

DSCF1238

Opracowanie: kpt. Dariusz Ruchała

zdjęcia: Piotr Sikorski