W dniu 29 maja br. po pięciu dniach zajęć teoretycznych i praktycznych dobiegło końca kolejne szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków z Ukrainy. 

W czasie 34 godzin zajęć dydaktycznych ośmiu ukraińskich ratowników zapoznało się z zasadami organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Poszerzyło także wiedzę i umiejętności z zakresu postępowania ratunkowego w różnych nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego.

Do końca czerwca w ramach współpracy międzynarodowej zaplanowane zostały jeszcze dwie edycje szkolenia.

DSC 0727

Opracowanie: st. kpt. P. Sowizdraniuk

Zdjęcie: mł. bryg. W. Dela