Od poniedziałku, w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych zs.. w Nowym Sączu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbywały się szkolenie-warsztaty tematyczne "Wykonywanie stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych oraz zabezpieczenie wykopów podczas prowadzenia działań ratowniczych”.

Prowadzącymi szkolenie, jak to miało miejsce w poprzednich latach, byli Keith Bellamy i Tim Marsh specjaliści z UK ISAR. Ze strony polskiej, w szkoleniu brali udział przedstawiciele Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych oraz szkół pożarniczych. Główną ideą szkolenia było usystematyzowanie wiedzy związanej z zabezpieczaniem wykopów o różnym kształcie, wykonanych w gruncie o różnej spoistości. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami związane ze stabilizacją elementów konstrukcji budowlanych, instalacji i urządzeń wykonywaną podczas różnego typu zawaleń budynków.

Specjaliści z UK ISAR przedstawili ponadto zasady stabilizacji z wykorzystaniem technik improwizowanych. Szkolenie to zamyka cykl szkoleń przeprowadzonych przez WSSGR SA PSP w Krakowie wspólnie ze specjalistami z Wielkiej Brytanii, których głównym efektem jest powstanie zespołu specjalistów w tym zakresie ratownictwa, w Polsce

 

 

Opracowanie: bryg. Robert Kłębczyk Foto: mł. kpt. Adam Piętka