W 9 września 2015 r. na terenie zalewu Kryspinów odbyły się ćwiczenia Lotniskowej Służby Ratowniczo - Gaśniczej Kraków Airport oraz podmiotów zewnętrznych przewidzianych do udziału w działaniach ratowniczych w sytuacji zagrożenia w rejonie operacyjnym lotniska w razie wypadku lotniczego. Celem ćwiczeń była weryfikacja i aktualizacja Planu Działania w Sytuacji Zagrożenia, sprawdzenie procedur alarmowania, doskonalenie zasad współdziałania sił i środków podmiotów współdziałających oraz doskonalenie procedur związanych z postępowaniem z pasażerami w sytuacji zagrożenia. Ze Szkoły Aspirantów w ramach zajęć z przedmiotu Taktyka Działań Ratowniczych w ćwiczeniach wzięli udział słuchacze Dziennego Studium Aspirantów oraz uczestnicy Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej, którzy mogłi zobaczyć i przećwiczyć w praktyce, jak wygląda współpraca wielu służb ratowniczych i porządkowych podcza organizacji tak skomplikowanej akcji ratowniczo-gaśniczej .

 

IMG 6823

 

IMG 6825

 

IMG 6838

 

IMG 6851

 

IMG 8075

 

IMG 8086

 

IMG 8087

 

IMG 8109

 

IMG 8110

 

IMG 8169

 

Tekst: mł. bryg. K. Chorobik

Foto: kpt. Ł. Wolak