W dniu 25 lutego 2016r. kadeci ze Szkoły Aspirantów PSp w Krakowie zawitali do Zespołu Szkół Ekonomiczych na os. Spółdzielczym w Krakowie.

Wizyta  jest kontynuacją podpisanego w 2015r. porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie a Zespołem Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie.
Celem współpracy jest przybliżenie uczniom ZSE nr 2 kształcących się w zawodzie technik logistyk praktycznych aspektów wykonywania zawodów związanych z logistyką w obronie przeciwpożarowej.

25 lutego 2016 roku podczas VIII Prezentacji Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych uczniowie mogli zapoznać się z wieloma aspektami nauki w Szkole Aspirantów oraz  pracy w strażaka.

Opracowanie i foto: mł. bryg. W. Dela