W poniedziałek, 21 marca 2016r. zgodnie z tradycją Krakowskiej Szkoły Pożarniczej odbył się Dzień Kadeta. 

O godz. 8:00 w auli Szkoły odbyła się uroczysta zbiórka, na której Zastępca Komendanta SA PSP, st. bryg. Sławomir Wojta przekazał symboliczny klucz do Szkoły w ręce przedstawiciela – „Komendanta Kadetów”,  str. kdt. Maksymiliana Wróblewskiego. Następnie miał miejsce krótki kabareton oraz projekcja filmu, których motywem przewodnim było życie w koszarach widziane oczami kadeta. Później w  odróżnieniu od obowiązującego na co dzień porządku dnia, odbyły się różnego rodzaju konkurencje sportowe i sprawnościowe, m. in. turniej piłki nożnej, koszykówki, jedzenie pączków na czas, przeciąganie liny, wspinaczka na ściance czy rzut gumiakiem. Ponadto zostały przeprowadzone rozgrywki w konkurencjach sprawdzających przygotowanie kadetów do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych: TFA, przygotowanie do działań na czas (jak najszybsze i dokładne przygotowanie ochron osobistych do pracy w strefie zadymienia) oraz przygotowanie i praca pilarką do drewna.

Dla kadetów najlepszych w poszczególnych konkurencjach zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, a najlepszym plutonem w ogólnej klasyfikacji został pluton 1 kompanii II.

Na koniec władza w Szkole "niechętnie” wróciła w odpowiednie ręce – klucz do Szkoły wrócił do st. bryg. Sławomira Wojty.

Opracowanie: kpt. P. Nowak

Foto: kdt D. Ryba