W dniu 24 lutego 2016r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się narada roczna, podsumowująca działalność Szkoły za ubiegły 2015r.

W spotkaniu z kadrą Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wzięli udział: st. bryg. Tomasz Zając – Dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP, st. bryg. Zbigniew Góral – Dyrektor Biura Informatyki i Łączności KG PSP, st. bryg. Tomasz Naczas – Z-ca Dyrektora Biura Szkolenia KG PSP, st. bryg. Ryszard Gaczoł – Komendant Miejski PSP w Krakowie oraz mł. bryg. ks. Władysław Kulig – kapelan małopolskich strażaków.

Narada składała się z dwóch części.

W pierwszej części wszystkich uczestników narady przywitał st. bryg. dr Bogusław Kogut – Komendant  Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, który w swoim wystąpieniu  przedstawił osiągnięcia Szkoły w 2015r.

W 2015r. Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie ukończyło w różnych formach nauczania 626 absolwentów uczących się w ramach dziennej szkoły policealnej, kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej.  Ponadto 566 strażaków z różnych jednostek ochrony przeciwpożarowej w kraju ukończyło różnego rodzaju formy szkolenia w ramach szkoleń i kursów specjalistycznych. Kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i obrony cywilnej ukończyły 705 osoby spoza struktur PSP.

Szczególną uwagę należy zwrócić na działalność operacyjną Szkoły realizowaną poprzez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą działającą w strukturach Szkoły, działalność w ramach Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo- Ratowniczej oraz działania w ramach Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w roku 2015 interweniowali 1427, z czego 1392 na rejonie własnym, z czego wynika, że  w 2015 roku statystyczny kadet uczestniczył w 26 akcjach ratowniczych a łączny czas, który przy nich spędził to 26 godzin. W wyniku trzęsienia ziemi, które wystąpiło w dniu 25 kwietnia br. w Nepalu, do działań ratowniczych wysłano Ciężką Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Państwowej Straży Pożarnej „HUSAR Poland” (82 ratowników). W składzie zespołu ratowniczego znalazło się 5 funkcjonariuszy WSSGR.

A wszystko to zostało zrealizowane przy pomocy kadry Szkoły liczącej tylko 183 etaty, w czym 120 funkcjonariuszy i 63 pracowników cywilnych.

W drugiej części narady uroczyści pożegnano pracowników Szkoły odchodzących na zaopatrzenie emerytalne. W dniu dzisiejszym uroczyście zostali pożegnani: - kpt. Andrzej Starnowski – Naczelnik Wydziału Techniczo-Poligonowego, oraz asp. szt. Bogdan Gardias pracujący w Wydziale Kwatermistrzowskim.  Odchodzącym wszyscy obecni pracownicy Szkoły życzyli wszelkiej pomyślności na „nowej drodze życia”.

Kolejnym punktem narady było wręczenie nagrody finansowej przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mł. bryg. Grzegorzowi Bodzionemu, na co dzień pełniącemu służbę na stanowisku dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły. Nagrodę w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył st. bryg. Tomasz Zając – Dyrektor Biura Kadr i Organizacji.

Opracowanie i foto: bryg. Jacek Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie