W dniach 7 – 11 marca 2016 r. w Wydziale Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyły się pierwsze w tym roku egzaminy gruzowiskowe oraz terenowe klasy 0 i I dla zespołów z psami ratowniczymi.

Do egzaminów przystąpiło 79 zespołów. Egzaminy zdało 50 zespołów, z czego 17 egzaminy klasy 0 i 33 egzaminy klasy I.

Wszystkim, którzy pozytywnie zaliczyli egzaminy składamy gratulacje.

Komisja egzaminacyjna składała się z doświadczonych instruktorów i pracowała pod przewodnictwem przedstawiciela Komendy Głównej PSP st. bryg. w stanie spoczynku Tomasza Rzewuskiego. 

Od 2013 roku organizatorem egzaminów zespołów z psami ratowniczymi jest Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Opracował: kpt. Dariusz Ruchała

Foto: asp. sztab. Krzysztof Gruca, Sławomir Kawik