W dniu 10 marca 2016r. zakończyło się egzaminem Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej prowadzone w oparciu o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej.

Szkolenie rozpoczęło się w dniu 1 lutego br. i było realizowane w formie stacjonarnej (3 zjazdy). Poruszona tematyka dotyczyła zarówno zagadnień teoretycznych jak i praktycznych. Uczestnicy szkolenia zostali zaznajomieni z aktualnym stanem prawnym oraz przepisami, fizykochemią spalania, środkami gaśniczymi oraz organizacją PSP i KSRG. Praktyczna część szkolenia dotyczyła gaszenia pożarów za pomocą gaśnic i miała na celu stworzenie realnych warunków pożaru. Natomiast przeprowadzona na zakładzie praktyka obrazuje wykorzystanie systemów zabezpieczeń, warunki ewakuacji oraz prace pożarowo niebezpieczne.

Wszyscy uczestnicy szkolenia pozytywnie zdali pierwszy egzamin na inspektora, dzięki czemu przez 5 kolejnych lat mogą realizować zagadnienia ustawowe.

Szkolenie zakończone 10 marca zbiegło się ze szkoleniem aktualizującym, które trzeba odbyć co 5 lat, aby zachować uprawnienia. 3-dniowe zajęcia mają na celu odświeżenie wiedzy inspektorów, często ze względu na zmieniające się przepisy. Również w tym przypadku zakończyło się 100% zdawalnością egzaminu, a absolwenci otrzymali zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje.

Opracowanie mł. asp. M. Banaś.

Foto; st. kpt. R. Murias