W dniu 12 grudnia 2015r. kadeci ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie po raz kolejny przyłączyli się do akcji „Szlachetna paczka”.   

Działania kadetów z obu kompanii prowadzone były na dwóch płaszczyznach. W pierwszej kadeci zorganizowali zbiórkę środków finansowych wśród siebie jak i wśród kadry Szkoły Aspirantów z przeznaczeniem na zakup rzeczy i prezentów do paczek, które miały być dostarczone do potrzebujących rodzin. Drugą płaszczyzną udziału kadetów w działaniach związanych z organizacją akcji „Szlachetna paczka”  było dostarczenie paczki do potrzebujących rodzin.

Należy się cieszyć, że młode pokolenie przeszłych strażaków nie jest obojętne na ciężkie warunki materialne osób i rodzin mieszkających wokół nas oraz, że rozumieją, że wypowiadane w rocie ślubowania słowa o niesieniu pomocy osobom w potrzebie nie zawsze muszą przyjmować charakter udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, bo czasami „małe” czyny przynoszą więcej radości.    

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Foto: kdt D. Ryba.