W dniach 7-8 grudnia 2015r w Wydziale Szkoleń Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyły się warsztaty tematyczne: „Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu zespołem   adresowane do dowódców kompanii szkolnych, dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych, dowódców zmian i psychologów pracujących w Szkołach Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenie miało na celu doskonalenie pracy kadry dowódczej w zakresie budowania zespołu oraz wykorzystania potencjału wynikającego z pracy zespołowej oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy kadrą dowódcza i psychologami szkół. Warsztat w tym zakresie przeprowadziła st. kpt. Marta Różycka – psycholog Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Mgr Małgorzata Łuba - psycholog i psychoterapeutę – członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego zrealizowała drugi moduł warsztatowy spotkania dot,. zjawiska samobójstw. Jego celem było podnoszenie wrażliwości społecznej wobec osób w kryzysie samobójczym i pogłębienie wiedzy nt. zachowań samobójczych oraz zmniejszenie lęku przed reagowaniem w sytuacji ich wystąpienia. Trzeci dzień warsztatów poświęcony został na analizę bieżących problemów związanych z życiem koszarowym oraz omówienie obowiązującego ceremoniały pożarniczego. Moderatorami dyskusji byli przedstawiciele Szkoły Aspirantów w Krakowie: mł. bryg. Tomasz Mucha oraz st. kpt. Paweł Serwatka. Powyższe spotkanie odbyło się w ramach cyklicznie realizowanych przez Szkołę Aspirantów w Krakowie warsztatów, a kolejna ich edycja zaplanowana jest na 2016r.

Opracowanie i zdjęcia: K. Mędrzycka