W dniach 15-17 grudnia 2015 r. 90 słuchaczy Turnusu XXV Dziennego Studium Aspirantów wraz z opiekunami uczestniczyło w wycieczce dydaktycznej do Centralnego Muzeum Pożarnictwa z siedzibą w Mysłowicach, obchodzącego w tym roku 40-lecie istnienia.

Taka forma zgłębiania historii nie tylko naszej formacji, ale i szeroko pojętego pożarnictwa stała się już tradycją w procesie dydaktycznym młodych adeptów sztuki pożarniczej.

W trakcie zwiedzania słuchacze Kompanii I mieli możliwość zapoznania się z technicznymi metodami i sprzętem wykorzystywanym do walki z pożarami i innymi zagrożeniami, od sikawek konnych i ręcznych z XVIII wieku, aż po zaawansowane wyposażenie wykorzystywane dziś do działań ratowniczych, zaprezentowane na czasowej wystawie zorganizowanej z okazji 20-lecia Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Przybliżone zostały sylwetki osób zasłużonych dla pożarnictwa polskiego, m. in. Józefa Tuliszkowskiego, Bolesława Chomicza oraz gen. bryg. Feliksa Deli. Ponadto pracownicy muzeum przedstawili, jak rozwijały się organizacje pożarnicze na przestrzeni XIX i XX w., przede wszystkim na terenie naszego kraju.

Opracowanie: kpt. P. Nowak

Fot. kdt D. Ryba