Już po raz kolejny strażacy druhowie z terenu całej Małopolski spotkali się na terenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, aby wziąć udział w podniosłej uroczystości jaką było przekazanie i wręczenie kluczyków do nowo zakupionych samochodów strażackich w 2015r.

 

 

Uroczystość, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2016r. na placu apelowym Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, swoją obecnością, oprócz przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu woj. małopolskiego oraz gmin i powiatów, które w ubiegłym roku otrzymały nowe samochody pożarnicze zaszczycili znamienici goście, wśród których można wymienić:

- Dh Waldemar Pawlaka – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej,

- Dh Edward Siarka – Poseł na Sejm RP – Prezes Zarządu OW Związku OSP RP woj. małopolskiego,

- Dh Łukasz Smółka – Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,

- Ksiądz, mł. bryg. Władysław Kulig – Kapelan Małopolskich Strażaków,

- Mł. bryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP , 

- St. bryg. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,

- Dh Kazimierz Sady – Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego.

Środki finansowe na zakup nowych samochodów pozyskano dzięki dobrej woli wielu instytucji wśród których należy wymienić  gminy woj. małopolskiego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarząd Główny Związku OSP RP, ZOSP RP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Lista jednostek, które otrzymały w ubiegłym roku nowe samochody pożarnicze  obejmuje 21 jednostek z 16 powiatów woj. małopolskiego, z czego do 13 jednostek trafiły samochody średnie, natomiast do 8 jednostek trafiły samochody lekkie .

Przed odebraniem kluczyków przez delegacje jednostek OSP wszystkie samochody, aby służyły „Ludziom na pożytek a Bogu na chwałę” poświęcił ksiądz mł. bryg. Władysław Kulig – Kapelan Małopolskich Strażaków.

Następnie przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych razem z przedstawicielami samorządów odbierali kluczyki z rąk m.in. dh Waldemara Pawlaka, dh Edwarda Siarki, Dh Łukasza Smółki, mł. bryg. Stanisława Nowaka, st. bryg. Bogusława Koguta oraz dh Kazimierz Sady.  

Po zakończeniu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty obiad.

Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło również najmłodszych adeptów sztuki pożarniczej.

Opracowanie i foto: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.