W dniu 18.12.2015 zakończyły się zaliczenia zakresu praktycznego przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, potocznie zwanego „unitarką”.

 

Dzięki pozytywnemu zaliczeniu wszystkich egzaminów z przedmiotów: BHP, Taktyka Zwalczania Pożarów, Taktyka Działań Ratowniczych, Sprzęt do Działań Ratowniczo – Gaśniczych oraz Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy kolejny rocznik słuchaczy może nosić upragniony tytuł kadeta. Zyskali oni również uprawnienia do czynnego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych poprzez praktykę w Szkolnej JRG oraz udział w akcjach na terenie całego kraju w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG.

W trakcie przeszkolenia między 1 września a 9 października słuchacze przebywali na obozie w miejscowości Kościelec w powiecie proszowickim, 22. października złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Szkoły, a łączna liczba przeprowadzonych zajęć dydaktycznych to prawie 400 godzin (w tym ponad 250 godzin ćwiczeń praktycznych).

Poniżej kilka zdjęć z wymagającego wytrwałości, zaangażowania, hartu ducha i siły fizycznej 3-miesięcznego szkolenia.

Opracowanie: kpt. P. Nowak

Fot. kadeci Turnusu XXV