W dniach 18-22 stycznia 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyło się pierwsze w tym roku „Szkolenie z zakresu przygotowania do działań ratowniczych poza granicami kraju”.

W szkoleniu uczestniczyło 18 osób - dowódców, zastępców dowódców,  oficerów łącznikowych modułów ratowniczych  Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonych do działań międzynarodowych w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności przy zwalczaniu pożarów lasów (GFFFV - Ground Forest FireFighting using Vehicles), usuwaniu skutków powodzi (HCP - High Capacity Pumping) oraz prowadzeniu działań poszukiwawczo-ratowniczych (USAR - Urban Search and Rescue).
Uczestnicy szkolenia, reprezentujący woj. dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, śląskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie zostali zaznajomieni ze specyfiką przygotowań do prowadzenia działań ratowniczych poza granicami kraju, ze szczególnym naciskiem na kraje położone w bliskim sąsiedztwie Polski. Zajęcia realizowane były w formie wykładów teoretycznych, zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń w grupach. Całość zwieńczyły całodzienne ćwiczenia praktyczne sprawdzające nabyte umiejętności, przeprowadzone wspólnie z funkcjonariuszami WZD Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej.


opracowanie: kpt. Dariusz Ruchała
zdjęcie: asp. sztab. Krzysztof Gruca