Mając na uwadzę stale rozwijającą się aktywność Szkoły w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, 10 lutego 2023 r. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa zawarły porozumienie o współpracy.

W ramach niniejszego porozumienia Strony zadeklarowały wolę współpracy poprzez następujące działania:

  • wymianę wiedzy i doświadczeń na temat bezpieczeństwa archiwaliów oraz dziedzictwa narodowego,
  • popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie powszechnym, ochronie ludności i ochronie przeciwpożarowej,
  • organizowanie wspólnych seminariów i konferencji o ochronie zabytków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych na wypadek zagrożeń wojennych i kryzysowych,
  • promocji działalności statutowych Stron.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SA PSP Komendant Szkoły bryg. mgr inż. Marek Chwała, natomiast Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa reprezentowała Prezes Zarządu Pani dr Katarzyna Góralczyk.

Opracowanie: st. kpt. Artur Luzar

Zdjęcia: p. Patrycja Michałkowska oraz p. Paulina Śmietana