22 lutego w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się narada roczna, której celem było podsumowanie działalności tut. jednostki w minionym 2022 roku. Zbiórkę zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, nadbryg. Adam Konieczny Zastępca KG PSP, nadbryg. Piotr Filipek Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Arkadiusz Kielin Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, Paweł Leśniak, Komendant OHP oraz dr hab. prof. UP Norbert G. Pikuła. Zgromadzonych w szkolnej auli uczestników narady przywitał bryg. Marek Chwała Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Kolejno naczelnicy poszczególnych wydziałów w syntetycznych wystąpieniach podsumowali najważniejsze obszary działalności i pracy kierowanych wydziałów. Kolejno głos zabrał bryg. Marek Chwała dzieląc się ze zgromadzonymi najważniejszymi z punktu widzenia kierownictwa Szkoły wydarzeniami, trudnościami, jak również sukcesami w działalności jednostki. Szczególnym i bezprecedensowym wyzwaniem była pomoc uchodźcom z Ukrainy szukającym pomocy po brutalnej, trwającej do dzisiaj agresji Rosji na Ukrainę, przy jednoczesnej realizacji statutowych działań w zakresie kształcenia kadr na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Rozmiar i wysiłek wspominanych działań pomocowych dla uchodźców szczególnie docenił Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski podkreślając w swoim wystąpieniu wysoki poziom i bardzo dobrą współpracę z krakowską Szkołą. Z kolei zamykający część przemówień nadbryg. Adam Konieczny podkreślił zasługi, potencjał i zaangażowanie kadry Szkoły w zakresie dydaktyki, w tym działalność szkoleniową w obszarze ochrony dóbr kultury, jak również sprawne działania operacyjne Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Odprawę można podsumować, iż rok 2022, pomimo, że trudny i wymagający - był dobry dla Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Opracowanie: p. Jolanta Palczewska
Zdjęcia: kdt. Tomasz Szychta