25-26 listopada 2021 r. odbędzie się MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

„OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ

– ZAGROŻENIA KLIMATYCZNE, PANDEMICZNE I POŻAROWE. DOBRE PRAKTYKI”.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału. Poniżej szczegóły organizacyjne.

 

TERMIN

25-26 listopada 2021 r.

MIEJSCE

Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22 E

PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ OBJĘLI:

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej /Szef Obrony Cywilnej Kraju, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Wojewoda Małopolski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy.

ORGANIZATORZY

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Archiwa Państwowe, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, Rada Programowa do spraw ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami

WSPÓŁORGANIZATORZY

Komenda Miejska PSP w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Punkt Kontaktowy Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy w Krakowie

PARTNERZY KONFERENCJI

Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Polski Komitet Narodowy ICOM, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Muzeum Narodowe w Warszawie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centralne Muzeum Pożarnictwa

SESJE TEMATYCZNE W RAMACH KONFERENCJI

 1. Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń XXI wieku – wyzwania, kierunki działań.
 2. Zagrożenia klimatyczne i środowiskowe dla dziedzictwa kultury – nowoczesne rozwiązania instytucjonalne, projekty i programy międzynarodowe, regionalne, nowe metody ochrony.
 3. Zagrożenia pandemiczne – nowe wyzwania dla ochrony dziedzictwa kultury. Doświadczenia instytucji muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych, dobre praktyki, kierunki działań.
 4. Nowe formy i metody ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych przed pożarem oraz nadzwyczajnymi zagrożeniami.

W ramach sesji tematycznych prezentowane będą także materiały filmowe.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI PRZEDSTAWICIELI:

Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków odpowiedzialnych za ochronę zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, Biur Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, instytucji samorządowych realizujących zadania w obszarze ochrony dziedzictwa kultury, przedstawicieli instytucji kultury, muzeów, bibliotek, Archiwów Państwowych oraz innych instytucji archiwalnych tworzących narodowy zasób archiwalny, Państwowej Straży Pożarnej z komórek rozpoznawania zagrożeń, operacyjnych i szkoleniowych, przedstawicieli środowiska naukowego i instytutów badawczych PSP, środowisk naukowych i akademickich realizujących programy edukacyjne dotyczący ochrony dziedzictwa kultury, służb mundurowych oraz instytucji kultury, wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji.

 

ZASADY ORGANIZACYJNE

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym – prelegenci oraz organizatorzy konferencji uczestniczyć będą w trybie stacjonarnym w sesjach tematycznych, pozostali uczestnicy konferencji w trybie zdalnym.

Wystąpienia gości zagranicznych będą tłumaczone symultanicznie z języka angielskiego na język polski.

Organizatorzy konferencji nie przewidują opłaty konferencyjnej.

Szczegóły dotyczące rejestracji uczestników na konferencję zostaną przekazane w drugim komunikacie, który ukaże się we wrześniu na stronach internetowych organizatorów, współorganizatorów i partnerów konferencji.

ADRES STRONY KONFERENCJI

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie: www.odk.sapsp.pl.

Już tradycją jest, że w Krakowie wszystkie ważne uroczystości państwowe uświetniane są przez przedstawicieli służb mundurowych miasta Krakowa. Stało się tak również w dniu 15 sierpnia, kiedy to mieliśmy okazję wspólnie z innymi służbami uczestniczyć w uroczystości Święta Wojska Polskiego oraz 101.rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą.  

Niedzielne obchody rozpoczęły się tradycyjnie już od mszy świętej w Katedrze Wawelskiej. 

Następnie odbyło się złożenie kwiatów na pl. O. Adama Studzińskiego pod Krzyżem Katyńskim. 

Ostatnią częścią obchodów była uroczystość pod Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Jana Matejki, która rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej i odegrania Mazurka Dąbrowskiego. W kolejnej części odczytano apel pamięci zakończony salwą honorową. Dalej okolicznościowe przemówienie wygłosił I wicewojewoda Józef Leśniak, który mówił, że dziś jesteśmy szczególnie dumni z naszej historii i z bycia Polakami. Nie byłoby tu nas, gdyby nie odwaga i determinacja walki o niepodległość naszych Przodków. Pamiętamy o wydarzeniach z 1920 roku i dbamy o to, by pamięć o Bohaterach nie zginęła. 

Uroczystość zakończona została złożeniem kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza. 

We mszy świętej oraz uroczystościach na placu Matejki Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie reprezentował Z-ca Komendanta Szkoły bryg. Rafał Czaja oraz Poczet sztandarowy SA PSP w Krakowie w skład, którego weszli kadeci Arkadiusz Głuc, Jakub Szreder i Bartosz Juszczyk. 

Zdjęcia: sierż. Paweł Kobiałka - ZP KWP Kraków,Ewa Blada – Biuro Wojewody

Zakończenie Szkolenia Podstawowego w zawodzie strażak nr 4/21

W auli Szkoły odbyła się zbiórka z okazji zakończenia Szkolenia Podstawowego w zawodzie strażak, realizowanego przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie z wykorzystaniem bazy i kadry dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie z/s w Nisku.
Szkolenie realizowane w dniach 10 maja - 13 sierpnia 2021 r. pomyślnie ukończyło 32 słuchaczy, w tym 6 spoza struktur Państwowej Straży Pożarnej.
Prymusem szkolenia został strażak Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka - Paweł Hałoń ze średnią ocen 4,73.
Za szczególny wkład pracy w przebieg szkolenia wyróżnieni zostali:
Szef Kursu str. Tomasz Kaduk - KP PSP Przeworsk
Pisarz Kursu str. Dominik Salach - KM PSP Rzeszów
Świadectwa ukończenia szkolenia oraz okolicznościowe listy gratulacyjne wręczyli bryg. Rafał Czaja - Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz st. bryg. Andrzej Marczenia - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a zbiórkę poprowadził asp. Tomasz Kaźmirek, pełniący służbę w Wydziale Pododdziałów Szkolnych SA PSP w Krakowie.

Absolwentom szkolenia gratulujemy uzyskania pierwszych szlifów na strażackiej ścieżce zawodowej, życząc pomyślności i trafnych wyborów zarówno podczas służby, jak i życia prywatnego. Zachęcamy jednocześnie do dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, które powinny być nieodzowną częścią życia każdego strażaka w obliczu zmieniających się zagrożeń.

 

 

Bardzo serdecznie zapraszany na transmisje Live uroczystej promocji Absolwentów
Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Rozpoczęcie promocji w dniu 26.06.2021 o godzinie 12:00

Link do wydarzenia

W dniach 17 – 21 maja br. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu odbyło się pierwsze w tym roku „Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji”.

Celem szkolenia było przygotowanie ratownika do wykonywania zadań z zakresu stabilizacji elementów konstrukcji budowlanych, instalacji i urządzeń.

W ramach prowadzonych zajęć praktycznych, wykorzystano stanowisko treningowe powstałe w ramach projektu rozwojowego nr DOB-BIO6/03/48/2014 (umowa nr DOB-BIO6/03/48/2014) pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Egzamin został z kolei przeprowadzony na stanowiskach ćwiczebnych, wkomponowanych w gruzowisko, symulujące realne sytuacje ratownicze.

W szkoleniu wzięło udział 18 ratowników z następujących specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych: SGPR „Warszawa”- 8 ratowników, SGPR „Poznań” – 7 ratowników oraz SGPR „Wałbrzych” – 3 ratowników.

Szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji

Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk

W dniach 10 -14maja br. Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych przeprowadził dwa, następujące po sobieszkolenia: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”. 

Pierwsze ze szkoleń jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się między innymi ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami ratowniczymi i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczo – ratowniczym.Jednym z elementów szkolenia było przeprowadzenie w formie ćwiczenia akcji ratowniczej, trwającej ok. 8 godzin,w tym również w porze nocnej, w trakcie której słuchacze wykonywali elementy przebicia czystego oraz brudnego w płycie betonowej, odkrywki oraz dotarcia przez strukturę gruzowiska, działania oraz ewakuację osób w ciasnych przestrzeniach.

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego szkolenia, rozpoczęło się kolejne szkolenie, którego zakres obejmował metody i techniki poszukiwania i lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych, z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.

Ukończenie ww. szkoleń pozwoliło na uzyskanie przez uczestnikówkwalifikacji strażaka ratownika operatora urządzeń lokalizacyjnych.

pierwszym szkoleniu uczestniczyło 16a w drugim 20 ratowników z: SGPR „Gdańsk”,SGPR „Poznań”, SGPR „Łódź”, SGPR „Jastrzębie Zdrój”SGPR „Warszawa, SGPR “Kraków” oraz SGPR „Wałbrzych”.

Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych

Opracowanie: st.bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk, st. kpt. Adam Piętka

W związku z wystosowaną przez Rząd Republiki Słowacji prośbą o pomoc wykonaniu testu na obecność korona wirusa wśród mieszkańców Słowacji COVID-19. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, udzieli wsparcia stronie Słowackiej delegując strażaków PSP oraz medyków do wykonywania testów.

W skład polskiej grupy wchodzi 66 strażaków Państwowej Straży Pożarnej (20 z woj. świętokrzyskiego, 31 z woj. małopolskiego, 8 z Podkarpacia oraz 7 z Komendy Głównej PSP), 37 medyków z CSK MSWIA w Warszawie oraz grupa 70 medyków z woj. pomorskiego.

Zadaniem grupy będzie pomoc władzom Słowacji w przeprowadzaniu testów na obecność COVID-19 wśród mieszkańców regionów przygranicznych. Polacy będą działali m. in. w okolicach Żiliny, Rużomberok i miejscowości Martin oraz na północ od tych miast (Trstena, Niżna, Hladovka, Chlebnice, Parnica, Velicna, Vysny Kubin, Cadca, Kysuckie Nowe Mesto).

W uroczystej zbiórce, która odbyła się przed wyjazdem strażaków udział wzięli: Pan Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski, st. bryg. Piotr Filipek -
Małopolski Komendant Wojewódzki PSP oraz mł.bryg. Marek Chwała - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że w dniu 12 listopada 2020 r. przeżywszy 50 lat zmarł były pracownik naszej Szkoły st. asp. w st. spocz. Grzegorz Kwiecień.

Ś.P. st. asp. w st. spocz. Grzegorz Kwiecień pełnił służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w latach 1996-2012. Przez cały okres służby związany był ze Szkolną Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.

Rodzinie i wszystkim najbliższym zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w Krakowie w dniu 20 listopada 2020 roku (piątek) o godzinie 9.00 na cmentarzu w Batowicach (nowa kaplica).

W dniu 19 września 2020 roku w na stadionie MZKS w Alwerni odbył się „Turniej Służb Mundurowych o Puchar Burmistrza Gminy Alwernia Beaty Nadziei - Szpili” z cyklu wydarzeń „Gmina Alwernia w hołdzie bohaterom wojny polsko-bolszewickiej”. W zawodach sportowych udział wzięły reprezentacje służb mundurowych oraz specjalni goście:

 • OSP Grojec,
 • OSP Alwernia,
 • OSP Regulice,
 • OSP Kwaczała,
 • Komenda Miejska Policji w Krakowie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie,
 • SA PSP Kraków,
 • Górnik Zabrze – oldboje,
 • Wisła Kraków – oldboje,
 • Ruch Chorzów – oldboje,

Po wyrównanej walce sportowej, w której wszystkie drużyny wykazały bardzo wysoki poziom umiejętności piłkarskich, reprezentacja SA PSP w Krakowie zdobyła III miejsce.

Szkołę reprezentowali: Nowak Daniel, Stokowski Bartosz, Nalepa Adam, Pomorski Dawid, Skuba Hubert, Styś Adrian, Dymek Krystian, Marduła Przemysław, Ziobro Jakub, Moskała Karol, Ruman Paweł, Niziołek Grzegorz, Gdański Dominik.

opiekun drużyny: str. str. Michał Szewczyk

Puchary dla trzech najlepszych drużyn i najlepszego strzelca wręczyła Burmistrz Gminy Alwerni Pani Beata Nadzieja-Szpila.

opracowanie: str. Michał Szewczyk,

3 sierpnia 2020 roku w hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie stawiło się 159 słuchaczy XXXVII Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, aby przystąpić do części pisemnej egzaminu z kwalifikacji MS.20 (wykonywanie działań ratowniczych). Słuchacze sprostać musieli nie tylko 40 pytaniom testowym, ale również procedurom związanym z zachowaniem reżimu sanitarnego. Mimo że sam egzamin trwał zaledwie 60 minut to w jego organizację zaangażowane były osoby ze wszystkich wydziałów Szkoły, a nad przebiegiem przedsięwzięcia czuwał Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. mgr Rafał Czaja.

Niezmiennie w takich okazjachwszystkim zdającym życzymy powodzenia i osiągnięcia satysfakcjonujących wyników!

 
Opracowanie: st. kpt. Tyberiusz Koniuch
Zdjęcia: st. kpt. Dariusz Ruchała, st. asp. Piotr Łach

W poniższym pliku znajduje się lista osób zakwalifikowanych do sprawdzianu z umiejętności pływania w dniu 13.07.2020r. :

Lista osób zakwalifikowanych do sprawdzianu z umiejętności pływania

W poniższym pliku znajdują się szczegółowe wyniki z testu sprawności fizycznej do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie na rok szkolny 2020/2021:

Szczegółowe wyniki - test sprawności fizycznej