W piątek 6 maja 2022 roku odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka, którym przyświecał jubileusz 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.

W Kościele pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Józefa w Warszawie, odprawiona została w intencji polskich strażaków Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz Biskup Romuald Kamiński. Strażakom biorącym udział w liturgii przewodniczył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z Zastępcami.

Następnie, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczystości Centralnych Obchodów Dnia Strażaka z udziałem najwyższych władz państwowych. Komendant Główny PSP generał brygadier Andrzej Bartkowiak złożył meldunek Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, po czym dokonali przeglądu pododdziałów.

Komendant Główny PSP przywitał przybyłych na uroczystość gości: Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Pierwszą Damę Agatę Kornhauser - Duda, Wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika wraz z Ministrami resortu SWiA, Ambasadora Grecji w Polsce Michaiła-Efstratiosa C. Daratzikisa , Parlamentarzystów na czele z Posłem Zbigniewem Chmielowcem Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Strażaków, przedstawicieli Rządu - Ministrów, Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu, Sekretarza Stanu Zastępcę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmana, Szefa Kancelarii Senatu Adama Niemczewskiego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz Szefów służb mundurowych podległych MSWiA, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz wszystkich pozostałych uczestników uroczystości.

Tegoroczne obchody były wyjątkowe ze względu na jubileusz 30-lecia PSP. Ponadto, po raz pierwszy w historii pododdziały Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadziły Uroczystą Odprawę Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, którą poprzedziło odczytanie Apelu Pamięci. Zmiany posterunku honorowego dokonał mł. kpt. Kacper Cabała. Na posterunku honorowym stanęło 18 wyróżnionych funkcjonariuszy reprezentujących pododdziały zgromadzone na uroczystości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele wszystkich korpusów: oficerowie, aspiranci, podoficerowie i szeregowi. Strażacy w służbie stałej i w służbie kandydackiej.

Podczas uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda wręczył ośmiu oficerom Państwowej Straży Pożarnej nominacje generalskie:

  • na stopień generała brygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowany został nadbrygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP;
  • do stopnia  nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowani zostali: st. brygadier Krzysztof Ciosek – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Piotr Filipek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Jacek Kaczmarek– Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Jarosław Tomczyk – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Piotr Socha – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP.  

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik wręczył nowym generałom pamiątkowe szable.

W dalszej części uroczystości odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski, którą po raz pierwszy w historii PSP przeprowadzono "na 4 szable" przez czterech generałów Państwowej Straży Pożarnej. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji aktu promocji 294 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej dokonali: Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak oraz Zastępcy Komendanta Głównego PSP : nadbryg. Krzysztof Hejduk, nadbryg. Adam Konieczny, nadbryg. Arkadiusz Przybyła. Jako pierwszy promowany został tegoroczny prymus Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. ogn. mgr inż. Błażej Chyliński. Po zakończeniu promocji, ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz, Ordynariusz Wojska Polskiego, udzielił błogosławieństwa wszystkim nowo promowanym oficerom.  

Po ceremonii promocji głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda, kierując do zebranych słowa:
"Strażacy cieszą się największym zaufaniem i szacunkiem społecznym. Dziękuję za służbę w kraju i poza granicami, gdzie tak pięknie nas reprezentowaliście niosąc pomoc."

Słowa podziękowania do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej skierował również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik:
"W imieniu swoim oraz ministra Mariusza Kamińskiego, chciałbym z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka życzyć Wam tylu powrotów z akcji, ile wyjazdów. Niech święty Florian, patron strażaków, ma Was w swojej opiece."

Komendant Główny PSP generał brygadier Andrzej Bartkowiak podczas przemówienia powiedział:
"Chcę z całą mocą podkreślić, że do każdego z tych zadań, mimo, że jak sami Państwo widzą wachlarz działań jest bardzo szeroki, każdy polski strażak jest świetnie przygotowany. Mam tu na myśli zarówno kwalifikacje zawodowe, wyposażenie sprzętowe, ale również hart ducha, poziom empatii, ciepło i uśmiech, którego często oczekują poszkodowani. Dziś osiągnęliśmy stan, w którym każda jednostka ratowniczo-gaśnicza, niezależnie od tego w jak odległym zakątku się znajduj, posiada doskonały sprzęt, a ratownicy najwyższe kwalifikacje i świetne doświadczenie ratownicze... Panie Prezydencie melduję, że polscy strażacy stają na wysokości zadania-są wszędzie tam, gdzie są potrzebni i niosą pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Wypełniają swoje powołanie! Dziękuję każdej Polce i Polakowi za wszelkie wsparcie, za słowa uznania, zaufanie, którym darzycie strażaków. To dla Nas bardzo cenne i ważne".

Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak podkreślił również istotę Ochotniczych Straży Pożarnych:
" ... mówiłem o ustawie o Państwowej Straży Pożarnej… chcę powiedzieć o innej ustawie, równie ważnej, jak ta, sprzed 30 lat - Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych! Uważam ją za ogromny sukces. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy tej ustawie… Dziękuję ochotnikom za poparcie. Uważam jednak, że ta ustawa po prostu należała się tej formacji, która jest fenomenem na skalę światową. I mam świadomość, że bez naszych braci z Ochotniczych Straży Pożarnych nie bylibyśmy w stanie działać na tylu polach i być tak skuteczni. Dopiero połączenie tych dwóch potencjałów ratowniczych PSP i OSP, stanowi niezastąpiony fundament, na którym opiera się bezpieczeństwo całego społeczeństwa…" .

W roku jubiluszu 30-lecia PSP w swoim przemówieniu Komendant Główny PSP nawiązał również do działań strażaków na arenie międzynarodowej:
" … Szanowni Państwo działamy nie tylko na terenie naszej Ojczyzny. Jesteśmy również Waszymi ambasadorami w Europie i na całym świecie! W ciągu tych minionych 30 lat strażacy, z polskim orłem na piersi, brali udział w 35 działaniach międzynarodowych, z czego 15 przeprowadzono, odkąd zostałem komendantem głównym - w ciągu minionego dwu i pół-lecia. Były to zarówno akcje ratownicze jak również akcje humanitarne. Pierwsza w historii zagraniczna akcja ratownicza PSP to rok 1999, po potężnym trzęsieniu ziemi w Turcji. Kolejne lata to m.in. Iran, Haiti, Nepal, Szwecja, Albania (…) Czas pandemii to wyjazdy humanitarne – Bałkany, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Słowacja, Rumunia, Niemcy. Następne duże akcje ratownicze to wybuch w Bejrucie, stolicy Libanu oraz płonące lasy w Turcji i Grecji, które bez wątpienia były akcjami historycznymi(…) To zasługa ogromu, ciężkiej pracy wielu osób, którym bardzo serdecznie dziękuję…".

Na tegorocznych Centralnych Obchodach Dnia Strażaka w Warszawie pośród wielu znamienitych osobistości znaleźli się również wyjątkowi w tym czasie goście tj. strażacy z Ukrainy na czele z Szefem Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gen. Siergiejem Krukiem, który w swoim przemówieniu skierował do zebranych słowa:
"Mam dzisiaj wielki zaszczyt i doskonałą okazję podziękować wolnemu narodowi polskiemu, kierownictwu Państwa polskiego, kierownictwu Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim funkcjonariuszom PSP i druhom ochotnikom za natychmiastowe i wymierne wsparcie od pierwszych dni wojny, za pomoc milionom Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce oraz tym, którzy uczestniczą w dzisiejszej uroczystości. Braterstwo straży pożarnej nie ma granic i właśnie dlatego jestem tutaj obecny, abym mógł złożyć życzenia moim polskim kolegom z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka i 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej."

Po przemówieniach delegacja na czele z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, złożyła wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza a ostatnim elementem uroczystości była defilada pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej w oprawie muzycznej wykonanej przez Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna pod kierownictwem Mirosława Chilmanowicza.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej niezmiernie ważnej dla naszej formacji uroczystości.

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP