W sobotę 3 września 2022 roku zorganizowano w Proszowicach "X Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa małopolskiego". W tegorocznym wojewódzkim zlocie MDP udział wzięło 91 drużyn i blisko 900 młodych adeptów pożarnictwa z całego województwa małopolskiego. Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie reprezentował  Z-ca Komendanta SA PSP w Krakowie bryg. Marcin Szewerniak.

 

rsz 1

Otwarcia zlotu dokonał Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie. Poprzedzone zostało to uroczystym wprowadzeniem drużyn na rynek w Proszowicach a następnie złożeniem meldunku o gotowości do przeprowadzenia zlotu przez jednego z najmłodszych uczestników dh  Wiktor Świeca z OSP Ostrów. Następnie odtworzono Hymn Państwowy i podniesiono Flagę Państwową na maszt.

Wśród osób, które przybyły dopingować młodych adeptów pożarnictwa zaleźli się:

- Wice Marszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron
- Wice Prezesi Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
- Starosta Powiatu Proszowickiego Krystian Hytroś
- Zastępca MKW Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mariusz Łaciak
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach mł.bryg. Zbigniew Kwinta
- Z-ca Komendanta SA PSP w Krakowie bryg. Marcin Szewerniak
- Burmistrzowie i Wójtowie

Na uczestników zlotu czekało 26 konkurencji ulokowanych m.in. w parku miejskim w Proszowicach, na Rynku Proszowickim oraz MOSiR w Proszowice. Różnorodność konkurencji sprawiła, że młodzież bardzo zaangażowała się w ich realizację. Młodzi adepci zmagali się m.in. z: przelaniem wody przez układ zbudowanych rurek, transporcie wody na „tyrolce”, pytaniami z zakresu pożarnictwa, transportem w noszach płachtowych manekina, nalaniem z miejskich fontann odpowiedniej ilości wody do wiader, itp. Konkurencje wymagały pracy zespołowej. Dzieci i młodzież bawiła się świetnie! Tym bardziej, że dopisała słoneczna aura.

Nad bezpieczeństwem uczestników zlotu czuwało 20 strażaków z KP PSP Proszowice i 80 strażaków OSP z terenu powiatu proszowickiego.

Organizatorami zlotu byli: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Proszowicach, Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach.  Wsparcia udzieliły: samorząd województwa małopolskiego, samorząd powiatu proszowickiego a także wszystkie Gminy powiatu proszowickiego.

Tekst i zdjęcia: KP PSP w Proszowicach