30 września 2022 roku grono funkcjonariuszy pełniących służbę w naszej Szkole poszerzyło się o dwie osoby. W obecności sztandaru słowa roty ślubowania wypowiedzieli: str. Maciej Doniec oraz str. Marcin Ruszaj. Pierwszy z nich wzmocni potencjał kadrowy Wydziału Techniczno-Poligonowego, drugi realizował będzie zadania właściwe dla Wydziału Informatyki i Łączności.

Przyjmujący słowa przysięgi Komendant SA PSP w Krakowie bryg. Marek Chwała witając bohaterów dzisiejszej uroczystości w szeregach Państwowej Straży Pożarnej pogratulował im wyboru zawodowej drogi życia i złożył płynące z głębi serca życzenia, do których wszyscy się przyłączamy.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk