W dniu 4 maja 2022 roku o godz. 12:00 w Bazylice Św. Floriana w Krakowie odbyła się Msza Święta w intencji Krakowian, wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej, druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów pożarnictwa województwa małopolskiego. Po Mszy Świętej tradycyjnie odbyła się procesja na Plac Matejki. W uroczystościach udział wzięli kadeci i funkcjonariusze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.