15 września 2022 roku, w ramach międzynarodowego szkolenia policjantów w zakresie podejmowania wieloaspektowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Gruzji, na poligonie Szkoły przeprowadzone zostały ćwiczenia z obszaru współdziałania służb na miejscu wypadku komunikacyjnego z dużą liczbą osób poszkodowanych.

Masowy charakter zdarzenia wymagał zaangażowania zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz będących w bieżącej dyspozycji sił i środków Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Praktyczne wykonanie omówionych wcześniej zadań i założeń z dużym zainteresowanie śledzili zarówno uczestnicy szkolenia, jak i będący w tracie zgrupowania unitarnego słuchacze, którzy już niebawem staną się istotnym wsparciem potencjału krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Wysoki poziom wierności przygotowanego założenia możliwy był także dzięki zaangażowaniu studentów ratownictwa medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy na zakończenie IV semestru nauki uczestniczyli w obozie szkoleniowo-sprawnościowym.

Jesteśmy dumni z tego, że to właśnie nam przypadł zaszczyt organizacji całości założenia. Prowadzenie międzynarodowych ćwiczeń z zakresu współpracy i koordynacji działania różnych służb i podmiotów ratowniczych to dowód uznania dla poziomu naszego merytorycznego przygotowania, kształcenia, a także przygotowania logistycznego.

Osobą wiodącą w realizacji wysoko ocenionego przez uczestników przedsięwzięcia i kontaktu ze współorganizatorami ćwiczeń był kierownik zespołu Taktyki Działań Ratowniczych mł.bryg. Antoni Krejpcio, który będąc strażakiem realizuje się zawodowo także jako ratownik medyczny.

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronach:

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/26347,Szkolenie-gruzinskich-funkcjonariuszy-przez-polskich-policjantow-i-strazakow.html

https://www.wspol.edu.pl/g/aktualnosci/1739-miedzynarodowe-szkol-polska-pomoc-2022

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie