17 grudnia 2022 r. na terenie Szkoły Aspirantów odbyło się Spotkanie Opłatkowe Druhów i Druhen Ochotniczych Straży Pożarnych, Członków Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych, Strażaków i Pracowników Państwowej Straży Pożarnej i Zawodowej Straży Pożarnej oraz wszystkich sympatyków małopolskiego pożarnictwa. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie oraz Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Województwa Małopolskiego, dh Łukasz Łach, a następnie wszystkich zaproszonych gości przywitał Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, bryg. mgr inż. Marek Chwała.

Swoją obecnością w przedświątecznym spotkaniu zaszczycili między innymi Arcybiskup Marek Jędraszewski, dh Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, dh Edward Siarka - Poseł na Sejm RP oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, nadbryg. Piotr Filipek Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pani Monika Kolasa - Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego.

Uczestnicy odśpiewali wspólnie kolędy i podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia, a następnie w miłej i świątecznej atmosferze wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej.

„Miłość sprawia, że człowiek cały jest przeniknięty pokojem. To dzięki niej chcemy dzielić się z innymi dobrocią, wyrażając to poprzez gest łamania opłatkiem, Właśnie wy, drodzy druhny i druhowie, niejako z powołania jesteście przeznaczeni by nieść pomoc i być otwarci na innych” - powiedział w swoim przemówieniu metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Spotkanie uświetniło także tradycyjne przekazanie "Betlejemskiego Światełka Pokoju 2022".