W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I KONGRES BEZPIECZEŃSTWA DZIEDZICTWA „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”, który odbędzie się w Gdyni w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej dniach 31 maja - 02 czerwca 2023 r.

Kongres ten będzie cyklicznym, interdyscyplinarnym spotkaniem specjalistów, organizowanym przez Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Akademię Marynarki Wojennej, Miasto Gdynia. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie jest partnerem tego wydarzenia.

kongres grafika

Celem Kongresu będzie prezentacja - w teorii i praktyce - możliwości, jakie dają najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w wielu aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów materialnego dziedzictwa kultury – od zabezpieczeń technicznych, poprzez laserowe czyszczenie oraz rentgen i tomografię obiektów zabytkowych, po skanowanie 3D obiektów zabytkowych, w tym tych znajdujących się na dnie morskim. Planowane przedsięwzięcie da wyjątkową możliwość prezentacji zastosowania nowych technologii w sektorze bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i zbiorów, w tym prezentację ich możliwości technicznych na stanowiskach rozmieszczonych w miejscu Kongresu i w jego pobliżu oraz wymiany wiedzy, potrzeb i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk i branż obecnych na Kongresie. Przewidzieliśmy także kilka prezentacji w formie warsztatów oraz panele dyskusyjne.

Podczas Kongresu zaprezentujemy także praktyczne działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone wspólnie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej i Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, podczas których wykorzystane zostaną nowoczesne techniki w zakresie rozpoznania i lokalizacji pożaru oparte na nowoczesnej technologii. Zaprezentujemy również modelowe zasady współpracy właściciela, zarządcy i posiadacza zabytku z przedstawicielami służb ratowniczych w trakcie sytuacji kryzysowej.

Do udziału w Kongresie zaprosiliśmy także firmy oferujące nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony dóbr kultury, z którymi będziecie się mogli Państwo zapoznać podczas Kongresu.

Kongres zostanie przeprowadzony w sposób hybrydowy, umożliwiający obecność na terenie Kongresu oraz w formie zdalnej.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać, w terminie podanym poniżej, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.ibd.org.pl lub używając poniższych linków:
Uczestnictwo czynne https://forms.office.com/e/VrrEJJ9jmh
Uczestnictwo bierne https://forms.office.com/e/wMvGgnEHH5

Terminarz Kongresu
zgłoszenie czynnego udziału - do 10 kwietnia 2023 r.
zgłoszenie biernego udziału - do 10 maja 2023 r.
akceptacja przez Organizatorów zgłoszeń czynnych do 20 kwietnia 2023 r.
przesłanie II komunikatu kongresowego - do 30 kwietnia 2023 r.
nadesłanie tekstu pokongresowego - do 30 września 2023 r.

Szczegóły dotyczące Kongresu znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu oraz na FB wydarzenia https://fb.me/e/3inYaPwte , gdzie publikowane są aktualności dotyczące Kongresu.