30 września 2022 roku w hali sportowej naszej Szkoły przeprowadzony został egzamin końcowy dla słuchaczy XL turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Stanowiące zbiór zadań testowych zadania odnosiły się do treści programowych i efektów kształcenia składających się na program kwalifikacji BPO.03 - wykonywanie działań ratowniczych. Nad prawidłowym przebiegiem całości czuwała komisja pod przewodnictwem mł.bryg. Łukasza Wolaka - Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego.

Wszystkim 120 uczestnikom życzymy osiągnięcia pozytywnego wyniku i zapraszamy do udziału w kolejnym etapie drogi do zdobycia tytułu technik pożarnictwa. Zajęcia z kolejnej kwalifikacji (BPO.04) rozpoczną się już 10 października br.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk