W dniach 03.07.2023r. do 04.07.2023r. w SA PSP w Krakowie zostały przeprowadzone testy sprawności fizycznej dla kandydatów, w naborze do służby kandydackiej. Zestawienie wyników dla poszczególnych numerów startowych znajduje się poniżej.

 

Lista wyników testu sprawności fizycznej wszystkich kandydatów.

Lista wyników testu sprawności fizycznej kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.