Lista wyników uzyskanych w procesie naboru.

 

 

1. Lista wyników uzyskanych w procesie naboru -wg kolejności rankingowej kandydatów

2. Lista wyników uzyskanych w procesie naboru - wg numerów startowych kandydatów
3. Lista kandydatów zakwalifikowanych do sprawdzianu z pływania - wg numerów startowych

 

Sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości.

Termin: 13 lipca 2023 r.

Godzina 7:00 – zbiórka kandydatów z listy osób dopuszczonych do sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości z pozycji 
od 1 do 60 na placu przy hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Godzina 8:00 – zbiórka kandydatów z listy osób dopuszczonych do sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości z pozycji od 61 do 110  na placu przy hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Sprawdzian z pływania odbędzie się w obiekcie pływalni przy Szkole Podstawowej nr 91, Kraków os. Handlowe 4.

W całej strefie pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia. Zalecane jest obuwie basenowe. Na terenie pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne:

a) dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała,

b) dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała.

Podczas przebywania w wodzie jak i w hali pływalni obowiązuje ubrany czepek kąpielowy. Opcjonalnie można posiadać okulary pływackie.

Podczas sprawdzianu braku lęku wysokości obowiązuje strój sportowy (długie spodnie).

Opcjonalnie podczas próby można mieć rękawiczki robocze/ochronne.

Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania jest okazanie urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem).

Na teren obiektów, w których przeprowadzany jest sprawdzian braku lęku wysokości oraz sprawdzian z pływania nie będą wpuszczane osoby postronne.

Każda z osób przystępujących do sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania identyfikowana jest według indywidualnego numeru startowego nadanego podczas testu sprawności fizycznej.