15 maja 2023 roku w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Bazyliką Mariacką w Krakowie oraz Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie.
Porozumienie podpisali: Ksiądz Infuat dr Dariusz Raś – Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie oraz bryg. mgr inż. Marek Chwała – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.
W ramach niniejszego porozumienia Strony zadeklarowały wolę współpracy poprzez następujące działania:

1. Wymianę wiedzy i doświadczeń na temat bezpieczeństwa dzieł sztuki w zabytkowych obiektach sakralnych.
2. Popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie powszechnym, ochronie ludności i ochronie przeciwpożarowej.
3. Organizowanie wspólnych seminariów i konferencji o ochronie zabytków, dzieł sztuki, zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych na wypadek zagrożeń wojennych i kryzysowych.
4. Promocji działalności statutowych Stron.
5. Udostępnianie obiektów będących w dyspozycji Stron.