Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie jako współorganizator konferencji naukowej "Bezpieczeństwo strażaków w działaniach ratowniczych" serdecznie zaprasza na to wydarzenie. Konferencja odbędzie się w Akademii Pożarniczej w Warszawie w dniach 17-18 października 2023 r. Przewidziana jest także formuła hybrydowa (stacjonarnie w Auli A2 APoż (obiekt 02, bud F, II piętro) i na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego APoż w Nowym Dworze Mazowieckim oraz online.

W pierwszym dniu konferencji zaprezentowane zostaną wyniki prowadzonych badań ( w siedzibie APOŻ.), natomiast w drugim dniu odbędą się praktyczne pokazy sprzętu, najnowszych technik ratowniczych i nowych technologii w obszarze bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczych (Baza Poligonowa APOŻ. w Nowym Dworze Mazowieckim). Istnieje możliwość transportu zainteresowanych osób na Poligon (liczba miejsc ograniczona).

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń do prelekcji ostateczny program zostanie podany w terminie późniejszym.

Akademia Pożarnicza nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia w trakcie konferencji.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń środowiska akademickiego, instytutów naukowych, szkół pożarniczych i ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa w obszarze bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczych. Konferencja naukowa umożliwi prezentację najnowszych wyników badań, dobrych praktyk, projektów, osiągnięć i wyzwań związanych z bezpieczeństwem strażaków i występujących zagrożeń w środowisku ich pracy, m.in.:

kultury bezpieczeństwa w działaniach ratowniczych,
profilaktyki zdrowotnej,
środków ochrony indywidualnej,
sprzętu, technik i taktyki wykorzystywanej podczas prowadzenia działań ratowniczych,
projektowania obiektów budowlanych,
oddziaływania występujących zagrożeń na środowisko naturalne.
Założeniem organizatorów jest poddanie pogłębionej analizie wzajemnego wpływu innowacyjnych technologii w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z pracą strażaków.

Wspólnie z Akademią Pożarniczą konferencję organizują:

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy,
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego,
Fundacja cfbt.pl.

Szczegóły uczestnictwa i program wydarzenia dostępny jest na stronach WWW Akademii Pożarniczej w Warszawie: https://apoz.edu.pl/konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-strazakow-w-dzialaniach-ratowniczych/