W dniach 4 – 6 lipca 2023 roku kadra Centrum Ochrony Ludności i Dóbr Kultury uczestniczyła w warsztatach „ZABYTEK-23 - Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych” organizowanych przez Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu we Wrocławiu.

Celem tego wydarzenia było dokonanie wszechstronnej analizy obowiązujących przepisów prawa oraz doskonalenie procedur współdziałania Sił Zbrojnych RP w procesie wsparcia układu pozamilitarnego w zakresie ochrony dóbr kultury w czasie sytuacji kryzysowej.

Podczas części praktycznej, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie miała przyjemność współdziałać z wieloma podmiotami, instytucjami i służbami takimi jak: Siły Zbrojne RP, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Policja, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, 11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, 6. Brygada Powietrznodesantowa, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Oddział Żandarmerii Wojskowej z Krakowa. Zabezpieczenie logistyczne zapewnił 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy. Obserwatorami warsztatów byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Opracowanie:

st. chor. szt. Rafał Łebkowski - Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu; mł. bryg. Artur Luzar - SA PSP w Krakowie
Zdjęcia: p. Patrycja Michałkowska - SA PSP w Krakowie; st. sierż. Jakub Paleczny - Dowództwo 6 Brygady Powietrznosesantowej