Wyznaczone siły i środki Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie stanowią Kompanię Szkolną „Kraków” wchodzącą w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (COO KSRG).
Kompania szkolna COO w zależności od konfiguracji składu przeznaczona jest do rozwinięcia i obsługi obozowisk, przeznaczonych na bazę noclegową dla ratowników, a także dla ludzi wymagających takiej pomocy, tak podczas działań ratowniczych, jak i podczas działań o charakterze humanitarnym. Kompania Szkolna „Kraków” realizuje również czynności pomocnicze podczas działań ratowniczo-gaśniczych, przeciwpowodziowych i humanitarnych.
Kompania szkolna, w zależności od potrzeb na miejscu zdarzenia, może być dysponowana w całości lub plutonami, w wariancie wielozadaniowym lub logistycznym.
Kompanię szkolną do działań dysponuje bezpośrednio KCKRiOL – może być ona skierowana do dowolnego punktu w kraju z czasem osiągnięcia gotowości do wyjazdu wynoszącym maksymalnie 180 minut.

W skład wariantu wielozadaniowego wchodzi:

- zespół dowódczo – logistyczny

- dwa plutony ratownicze

- sekcja obozowiskowa

W skład wariantu logistycznego wchodzi:

- zespół dowódczo – logistyczny

- sekcja obozowiskowa

Łącznie w ciągłej gotowości do wyjazdu w ramach COO pozostaje 40 kadetów/elewów oraz 6 funkcjonariuszy pełniących służbę stałą w SA PSP (kadra dowódcza oraz kierowcy). Zabezpieczenie logistyczne Kompanii gwarantuje jej pełną samowystarczalność przez 36 godzin w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, zapewnienia warunków sanitarnych oraz suszenia ubrań.
Na bazie obiektów Szkoły Aspirantów przewidziana jest również lokalizacja Doraźnej Bazy Koncentracji sił i środków COO. Zaplecze logistyczne umożliwia zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz odpowiednich warunków odpoczynku dla ratowników biorących udział w długotrwałych działaniach, np. likwidacji skutków powodzi. Przewiduje się możliwość zakwaterowania do 250 ratowników oraz parkowanie do 60 pojazdów pożarniczych.