W dniu 07 lipca 2016r. o godz. 10.32 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zostały zadysponowane do pożaru na ulicy Sołtysowskiej.

Po przybyciu na miejsce wykazało, że pali się wewnątrz garażu o konstrukcji metalowej o rozmiarach około dł. 40m x sz. 9m x wys. 4m. Wewnątrz słyszalne detonacje i wybuchy.

Zagrożone bezpośrednio były:

- cysterna po oleju napędowym,

- kontenerowa stacja paliw stojąca przy południowej ścianie garażu,

- samochód osobowy marki Peugeot,

- naczepa cysterna Simatra,

- naczepa cysterna z ciągnikiem siodłowym.

W pierwszej fazie działań gaśniczych przy posiadanych na miejscu siłach i środkach działania skupiono na niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się pożaru na cysterny, kontenerową stacje paliw, samochód osobowy.

W planowanej drugiej fazie – po przybyciu dysponowanych przez KDR sił i środków lokalizacja pożaru i ugaszenie pożaru.

Realizacja poszczególnych fazy faz działań polegała na:

- zabezpieczenie miejsca zdarzenia,

- podziale terenu działań w pierwszej fazie na dwa odcinki bojowe: pierwszy odcinek bezpośrednich działań, a drugi odcinek realizacja zaopatrzenia wodnego i punkt przyjęcia sił i środków, a w drugiej fazie na trzy odcinki bojowe, gdzie na trzecim realizowano pomiary atmosfery, wody po pożarowej oraz pomiary temperatury butli oraz kontrolowano rozkład temperatur na cysternach.

- podaniu trzech prądów wody w obronie na cysternę, kontenerową stacje paliw, konstrukcję garażu w pierwszej fazie działań, a po dojechaniu kolejnych sił i środków  wprowadzono cztery prądy piany ciężkiej w natarciu do wnętrza obiektu,

- ewakuacji zagrożonych pojazdów,

W trakcie prowadzonych działań gaśniczych ujawniono trzy butle tlenowe i trzy acetylenowe oraz dwie butle na gaz propan butan, wszystkie butle schłodzono prądami wody, w przypadku butli acetylenowych wdrożono procedurę postępowania podczas zdarzeń z udziałem butli acetylenowych, dwie z nich po przeprowadzeniu testu zwilżania uznano za bezpieczne, w przypadku trzeciej wystąpiła konieczność kontynuowania procedury,

Pomiary atmosfery oraz wody po pożarowej nie wykazały szkodliwych substancji chemicznych, jedynie w wodzie wykryto śladowe ilości substancji ropopochodnych tworzących film na powierzchni wody. Substancja została związana sorbentem, a następnie zdyspergowana.

Pożar ten był kolejnym ciężkim zadaniem jakiemu musieli sprostać kadeci Krakowskiej Szkoły Pożarniczej podczas praktycznej nauki zawodu strażak w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej naszej Szkoły.    

Opracowanie – na podstawie meldunku ze zdarzenia – bryg. J. Ambrożkieiwicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Foto: bryg. J. Ambrożkiewicz, mł. bryg. A. Kufta oraz strony internetowe: Kraków eska, love Kraków, nasze miasto.