Na dzień 24.10.2020 JRG SA interweniowała 1643 razy             

 POŻARY: 289
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 1173
 ALARMY FAŁSZYWE: 181