Na dzień 08.02.2023 r. JRG SA interweniowała 133 razy:            

 POŻARY: 13
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 115
 ALARMY FAŁSZYWE: 5