Na dzień 20.01.2022 JRG SA interweniował 105 razy             

 POŻARY: 16
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 77
 ALARMY FAŁSZYWE: 12