Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że zajęcia programowe w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie pierwszej kwalifikacji MS.20–Wykonywanie działań ratowniczych w zawodzie technik pożarnictwa rozpoczną się o godzinie 8.00 w dniu 16 października 2017r. w siedzibie szkoły pod adresem os. Zgody 18, 31-951 Kraków.

Podczas zajęć programowych I Zjazdu trwającego od 16.10.2017 r. do 20.10.2017 r. obowiązuje umundurowanie służbowe.

Informujemy, iż szkoła nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr: 12 64 60 200