W poniższym pliku znajduje się lista osób zakwalifikowanych do sprawdzianu z umiejętności pływania w dniu 13.07.2020r. :

Lista osób zakwalifikowanych do sprawdzianu z umiejętności pływania