3 sierpnia 2020 roku w hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie stawiło się 159 słuchaczy XXXVII Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, aby przystąpić do części pisemnej egzaminu z kwalifikacji MS.20 (wykonywanie działań ratowniczych). Słuchacze sprostać musieli nie tylko 40 pytaniom testowym, ale również procedurom związanym z zachowaniem reżimu sanitarnego. Mimo że sam egzamin trwał zaledwie 60 minut to w jego organizację zaangażowane były osoby ze wszystkich wydziałów Szkoły, a nad przebiegiem przedsięwzięcia czuwał Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. mgr Rafał Czaja.

Niezmiennie w takich okazjachwszystkim zdającym życzymy powodzenia i osiągnięcia satysfakcjonujących wyników!

 
Opracowanie: st. kpt. Tyberiusz Koniuch
Zdjęcia: st. kpt. Dariusz Ruchała, st. asp. Piotr Łach