Bardzo serdecznie zapraszany na transmisje Live uroczystej promocji Absolwentów
Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Rozpoczęcie promocji w dniu 26.06.2021 o godzinie 12:00

Link do wydarzenia