Zakończenie Szkolenia Podstawowego w zawodzie strażak nr 4/21

W auli Szkoły odbyła się zbiórka z okazji zakończenia Szkolenia Podstawowego w zawodzie strażak, realizowanego przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie z wykorzystaniem bazy i kadry dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie z/s w Nisku.
Szkolenie realizowane w dniach 10 maja - 13 sierpnia 2021 r. pomyślnie ukończyło 32 słuchaczy, w tym 6 spoza struktur Państwowej Straży Pożarnej.
Prymusem szkolenia został strażak Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka - Paweł Hałoń ze średnią ocen 4,73.
Za szczególny wkład pracy w przebieg szkolenia wyróżnieni zostali:
Szef Kursu str. Tomasz Kaduk - KP PSP Przeworsk
Pisarz Kursu str. Dominik Salach - KM PSP Rzeszów
Świadectwa ukończenia szkolenia oraz okolicznościowe listy gratulacyjne wręczyli bryg. Rafał Czaja - Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz st. bryg. Andrzej Marczenia - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a zbiórkę poprowadził asp. Tomasz Kaźmirek, pełniący służbę w Wydziale Pododdziałów Szkolnych SA PSP w Krakowie.

Absolwentom szkolenia gratulujemy uzyskania pierwszych szlifów na strażackiej ścieżce zawodowej, życząc pomyślności i trafnych wyborów zarówno podczas służby, jak i życia prywatnego. Zachęcamy jednocześnie do dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, które powinny być nieodzowną częścią życia każdego strażaka w obliczu zmieniających się zagrożeń.