Już tradycją jest, że w Krakowie wszystkie ważne uroczystości państwowe uświetniane są przez przedstawicieli służb mundurowych miasta Krakowa. Stało się tak również w dniu 15 sierpnia, kiedy to mieliśmy okazję wspólnie z innymi służbami uczestniczyć w uroczystości Święta Wojska Polskiego oraz 101.rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą.  

Niedzielne obchody rozpoczęły się tradycyjnie już od mszy świętej w Katedrze Wawelskiej. 

Następnie odbyło się złożenie kwiatów na pl. O. Adama Studzińskiego pod Krzyżem Katyńskim. 

Ostatnią częścią obchodów była uroczystość pod Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Jana Matejki, która rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej i odegrania Mazurka Dąbrowskiego. W kolejnej części odczytano apel pamięci zakończony salwą honorową. Dalej okolicznościowe przemówienie wygłosił I wicewojewoda Józef Leśniak, który mówił, że dziś jesteśmy szczególnie dumni z naszej historii i z bycia Polakami. Nie byłoby tu nas, gdyby nie odwaga i determinacja walki o niepodległość naszych Przodków. Pamiętamy o wydarzeniach z 1920 roku i dbamy o to, by pamięć o Bohaterach nie zginęła. 

Uroczystość zakończona została złożeniem kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza. 

We mszy świętej oraz uroczystościach na placu Matejki Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie reprezentował Z-ca Komendanta Szkoły bryg. Rafał Czaja oraz Poczet sztandarowy SA PSP w Krakowie w skład, którego weszli kadeci Arkadiusz Głuc, Jakub Szreder i Bartosz Juszczyk. 

Zdjęcia: sierż. Paweł Kobiałka - ZP KWP Kraków,Ewa Blada – Biuro Wojewody