IMG_2668Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. W ramach obchodów 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji przedstawiciele Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, na czele z Komendantem Szkoły bryg. Markiem Chwałą, wzięli udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w wawelskiej katedrze, którą odprawił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Tuż niej z wawelskiego wzgórza wyruszył pochód patriotyczny, który przeszedł ulicą Grodzką do Rynku Głównego, a stamtąd dalej, ul. Floriańską na plac Matejki, gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości.