W dniach 20-22 kwietnia br. odbyło się szkolenie dla komendantów formacji Obrony Cywilnej ratownictwa przeciwpowodziowego, w którym uczestniczyli także kadeci kompanii pierwszej SA PSP.

Szkolenie zorganizowała Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie wspólnie z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, a odbyło się na rzece Wisła w miejscowości Czernichów. W części praktycznej szkolenia brały także udział zastępy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP nr 4 i nr 6 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i OSP z Czernichowa. Obecnością zaszczycił nas także Wójt Czernichowa Szymon Łytek.

Tematem przewodnim szkolenia było zabezpieczenie mieszkańców terenów zalanych oraz działania zmierzające do likwidacji zagrożeń chemicznych i epidemiologicznych. W części „teoretycznej” wykłady przeprowadzili Andrzej Sumlet z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i mł. bryg. Jacek Smyczyński.

Zagadnienia dotyczące budowy doświadczalnego wału przeciwpowodziowego, finansowanego w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przybliżyli prof. dr hab. inż.  Maciej Maciejewski z IMGW-PIB oraz główny konstruktor tego wału.

Praktyczne ćwiczenia miały na celu zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami podwyższania wałów przeciwpowodziowych, zapoznania ze sprzętem będącym w posiadaniu PSP i WOPR oraz zasadami usuwania zanieczyszczeń wód, działaniami ratowniczymi i pomocowymi ludności na terenach objętych powodzią oraz z funkcjonowaniem i wyposażeniem Centralnego Odwodu Operacyjnego KG PSP, gdyż elementem tych ćwiczeń były także dysponowanie kontenera inżynieryjno-technicznego i dowódcy kompanii wielozadaniowej COO.

 

04

 

07

 

08

 

09

 

11

Opracowanie i foto: st. bryg. K. Kociołek.