W związku z bardzo dużą liczbą zapytań wpływających do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, a dotyczących zasad podjęcia nauki, Komendant Szkoły – st. bryg. dr Bogusław Kogut podjął decyzję o organizacji dnia otwartego w dniu 9 kwietnia 2015r.

 

 

 

Organizacja dnia wolnego okazała się sukcesem, mury Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w niespełna 5 godzin odwiedziło blisko 200 osób, które mogły:

- złożyć już dokumenty w ramach procesu rekrutacji,

- wysłuchać porad pracowników Szkoły nt. zasad prawidłowego wypełnienia dokumentów,

- nabyć zestawy pytań egzaminacyjnych, które obowiązywały w latach poprzednich.

Potencjalni kandydaci na przyszłych kadetów Krakowskiej Szkoły Pożarniczej w trakcie wizyty mogli  zapoznać się z bazą dydaktyczną Szkoły, zwiedzić m.in. zaplecze sportowe, socjalne, sale wykładowe, czy też obejrzeć sprzęt będący na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej działającej w strukturach Szkoły. Z niedowierzaniem patrzyli w trakcie wizyty, na ogłaszane alarmy i komunikaty o wyjeździe do kolejnych zdarzeń ratowniczo-gaśniczych. Nie mogli uwierzyć, że jako przyszli uczniowie, również będą jeździli do „prawdziwych” pożarów i wypadków. Ciągle padało pytanie – „ Czy to naprawdę wyjechali do pożaru”.

Oprowadzającymi po Szkole byli kadeci pierwszego i drugiego rocznika, i to oni byli nieocenioną skarbnicą wiedzy o życiu w warunkach skoszarowanych, zasadach życia w mundurze służby, jak często są przepustki, co w Szkole można robić o zajęciach, czy też zasłyszane skróty szeptane cicho - „ppk”, czy też „zok”.

Dużym zainteresowaniem zwiedzających Szkołę cieszyły się  wystawy zdjęć, które obrazują życie codzienne słuchaczy i kadry, szczególnie z prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, jak pożar i katastrofa budowalna w Katowicach, pożar hurtowni części samochodowych czy też wytwórni świec. Szczególnym zainteresowanie cieszyła się wystawa zdjęć z obozu unitarnego, podczas którego nowi adepci sztuki pożarniczej są wprowadzani w jej podstawowe arkana. Na pytanie „Jak tam jest?” padała sakramentalna odpowiedź – „To trzeba przeżyć”. I taka jest najprostsza odpowiedź na kolejne zadawany w dni otwarte pytanie –„Jaki jest zawód strażaka”.        

      DSCN3849

 

DSCN3850

 

DSCN3851

 

DSCN3852

 

DSCN3854

 

DSCN3855

 

DSCN3857

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik K-ta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,

Foto: kdt M. Karcz.