W dniu 9 kwietnia 2015 r. w godz. 930 – 1430

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

organizuje „Dzień otwarty”

 

dla kandydatów na Dzienne Studium Aspirantów na rok szkolny 2015/2016.

W tym dniu będzie można zwiedzić naszą szkołę, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą,

halę sportową oraz sale wykładowe i pracownie.

Będzie można również otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji

oraz zakupić książkę „Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów z lat 2004–2014”.

Podczas „Dnia otwartego” będą również przyjmowane podania

wraz z wymaganymi dokumentami.

 

ZAPRASZAMY!