W dniach 16.03-02.04.2015 r. Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu razem  z Komendą Miejską PSP w Nowym Sączu przeprowadził szkolenia wysokościowe dla 12 strażaków KM PSP Nowy Sącz - członków SGPR "Nowy Sącz".

 

 

 

Realizowany w urozmaiconych warunkach pogodowych kurs obejmował "Szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG" oraz "Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG". Zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG z KM PSP Nowy Sącz i SA PSP Kraków, realizowane były na obiektach naturalnych (skałki w Rożnowie, jaskinia Diabla Dziura w Bukowcu) obiektach przemysłowych (komin, konstrukcje kratownicowe, hale produkcyjne,  instalacje przesyłowe), kolei linowej w Krynicy-Słotwinach, a także na obiektach szkoleniowych WSSGR, JRG Krynica-Zdrój oraz Grupy Krynickiej GOPR. Zakończone w Wielki Czwartek szkolenie szczęśliwie zaliczyli wszyscy uczestnicy, uzyskując pierwszy w hierarchii tytuł w ratownictwie wysokościowym - młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

 

0018

 

 

0019

 

 

0023

 

 

0029

 

 

0031 glowna

 

Tekst: bryg. T. Traciłowski
Zdjęcia: asp. sztab. J. Rutka