W dniu 6 lipca 2015r. zakończyły się egzaminy wstępne do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Ostatnią konkurencją było pływanie, do której dopuszczono 110 kandydatów, z których 90 zostanie przyjętych na szkolenie podstawowe, po pomyślnym przejściu badań lekarskich.

Wcześniej w dniu 29 czerwca 2015r. na stadionie atletycznych AWF Kraków, do sprawdzianu fizycznego przystąpiło prawie 900 osób. Sprawdzian fizyczny obejmował trzy konkurencje:

- podciąganie na drążku   - min. 10 podciągnięć,

- bieg na 50m – min. 7,65sekundy,

- bieg na 1000m – min. 3min. 35 sek.

Nie uzyskanie minimum w danej konkurencji dyskwalifikowało kandydata z dalszego udziału w egzaminach.  

W drugim etapie egzaminu, tj. 1 lipca 2015r. prawie 600 kandydatów musiało się zmierzyć z 50 pytanie w teście kompetencyjnym z  chemii i fizyki.

Na końcową 90 w dniu 1 września 2015r. czeka poligon Szkoły w miejscowości Kościelec, gdzie przez dwa miesiące daleko od rodziców przejdą szkolenie podstawowe, tak aby na początku października, po jego pomyślnym ukończeniu złożyć przysięgę .

 

 

Opracowanie i foto: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.