W dniach 14 do 23 września 2015 roku, na podstawie podpisanej z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego umowy, w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzony został obóz szkoleniowo - sprawnościowy dla studentów drugiego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – kierunek: ratownictwo medyczne.

Każdego dnia 28 studentów uczestniczyło w dziesięciogodzinnym cyklu zajęć mających na celu podniesienie ich sprawności fizycznej oraz zrealizowanie efektów kształcenia przewidzianych w sylabusie. Prócz zapoznania się ze specyfiką działalności Szkoły i Państwowej Straży Pożarnej uczestnicy obozu wzięli udział w zajęciach z zakresu: ratownictwa wodnego, technicznego, chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, poznawali tajniki taktyki działań ratowniczych,  gaśniczych oraz organizacji i funkcjonowania specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych. W czasie zajęć z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, mieli także okazję zapoznać się z zasadami organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz zakresem współpracy zespołów ratownictwa medycznego z zastępami ratowniczymi. 

 

20150923 112955

 

IMG 20150923 110726

 

IMG 20150923 112318

 

IMG 20150923 110740

 

20150918 105405

 

20150918 121646

 

20150918 124338

 

20150918 124601

Opracował:  st.kpt. P. Sowizdraniuk

Foto:  Joanna Hendzel